Baptistkirken

Baptister begynder med Jesus, – med hans liv på jorden, med hans død på korset og opstandelsen fra de døde. 

Baptister lægger stor vægt på, at troen tager udgangspunkt i, hvad Jesus sagde og gjorde, og derfor bliver man hos os først døbt, når man selv vil bekræfte sin tro.
 
 
 
Vi tror, at vi hører Guds egen stemme i Jesu ord. Vi tror, at Jesu handlinger viser os, hvem Gud er. Vi tror, at Jesus er menneskets eneste redning. Vi tror, at Jesu eksempel viser os, hvordan vi skal leve. Fordi Jesus blev oprejst fra de døde, ved vi, at der er håb for verden.
 

Det centrale spørgsmål

De fleste, hvis ikke alle kristne, vil sige ja til alt dette.
Men for baptister er det vigtigste spørgsmål, om vi er villige til at være »lærlinge« eller disciple af Jesus.

De første baptister i Jylland

Den 1. oktober 1840 lidt før klokken otte om aftenen er en flok venner på vej ud mod “Bakkegården” øst for Aalborg (omkring det sted hvor Limfjordstunnelen i dag fører under fjorden). Nogle er til fods, andre kommer sejlende for ikke at vække opmærksomhed.

Den aften bliver seks mennesker døbt i Limfjorden. Dramatisk har det sikkert taget sig ud da forstander P.C. Mønster fra Københavns Baptistmenighed dykker hver af de seks dåbskandidater helt ned under Limfjordens vand. Og dramatiske ændringer har det helt sikkert medført i hver enkelt tilfælde. 

Senere på aftenen samles man til nadver hos Ole Nielsen Føltved i de små stuer i Sct. Hans Gade.

Her stiftes den første baptistmenighed og frikirke i Jylland.

Dette skete små 10 år inden Grundlovens frihed, og dåben
var derfor ikke blot var et brud med Statskirkens regler, men blev anset som en revolutionær handling.

Se mere på youtube

Mød tre præster, der er optaget af at sætte nye ord og nye billeder på deres tro: Allan Ibsen, Lasse Åbom og Ole Lundegaard. Du kan møde dem på www.etskridt.nu og være med i samtalen om, hvordan troen på Jesus omsættes i hverdagslivet

 

Mission i Afrika

Baptistkirken i Danmark har tre prioriteter i vores mission

  1. At hjælpe nogle af de fattigste
  2. Uddanne præster og andre medarbejdere i vores samarbejdskirker
  3. Forkynde evangeliet om Jesus Kristus


International Mission er Baptistkirken i Danmarks 55 menigheders fælles internationale engagement, og som sådan en integreret del af Baptistkirken i Danmark. Arbejdet bestyres af et Internationalt Missionsudvalg, som er nedsat af ledelsen og koordineres af lederen af international mission.

Hvert år udarbejdes en strategi og arbejdsprogram, der sætter dagsordenen for prioriteringerne og arbejdsområderne.

Vi arbejder på partnerskab med uafhængige og frie kirker som os selv, og via deres lokale engagement hjælper vi dem med at hjælpe deres lokalbefolkninger. Vi tror, at folk i Burundi selv er bedst til at hjælpe andre i Burundi, og vi ønsker at hjælpe kirken i Burundi til at være i mission der.

I Burundi samarbejder vi med Union des Eglises Baptistes du Burundi (UEBB), med hvem vi har en samarbejdsaftale. Kirken består af ca. 50 menigheder og 150 udplantninger og har godt 30.000 medlemmer.

I Rwanda arbejder vi med Association des Eglises Baptistes du Rwanda (AEBR) med hvem, vi har en samarbejdsaftale. Kirken består af godt 110 menigheder og har omkring 70.000 medlemmer. I Rwanda arbejder vi også sammen med det uafhængige projekt 'Let the Little Children Come to Me' om at støtte 90 aidsramte familier i Butare-området.